Tag: ภาษีร้านค้าออนไลน์

ทั่วไป

กรมสรรพากร จับมือ depa ลงนาม MOU สร้าง Big Data ด้านภาษี

กรมสรรพากร และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลภาษี (Data Analytics) อ่านต่อ

ทั่วไป

ใช้บัญชีส่วนตัวรับรวมเงินโดเนทโปรเจคให้ศิลปิน ต้องเสียภาษีมั้ย?

หากถูกส่งข้อมูลเพราะทำธุรกรรมครบตามที่กรมสรรพากรกำหนด ไม่การันตีว่าต้องเสียภาษี เพราะสิ่งที่จะตัดสินว่า ต้องเสียภาษี คือ รายได้ ไม่ใช่จำนวนครั้งที่ทำธุรกรรม อ่านต่อ

ทั่วไป

สรรพากรตั้งเป้า เก็บภาษีร้านขายของออนไลน์บน Social Media ปี 2563

ปี 2563 สรรพากรจะจัดเก็บภาษีร้านค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Social Media อาทิ Facebook, Instagram, Lazada เป็นต้น เพื่อให้ร้านค้าต่างๆ เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อ่านต่อ

ทั่วไป

นายกฯ เร่งสรรพากร ออกกฎหมาย E-Business เก็บภาษีออนไลน์ข้ามชาติ

ร่าง พ.ร.บ การจัดเก็บภาษีผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษี E-Business) อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา และน่าจะผ่านการพิจารณาจากสภาฯ และออกกฎหมายได้ในปี 2563 อ่านต่อ

SME

รายได้จากการไลฟ์สดขายเสื้อผ้า ต้องเสียภาษีมั้ย?

ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร และไม่ว่าจะมีรายได้จากอะไรก็ตาม หากรายได้ของคุณถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นภาษี คุณจะต้องทำการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีด้วย และหากมีรายได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด คุณจะต้องเสียภาษีด้วย อ่านต่อ

SME

ภาษีร้านค้าออนไลน์ (ภาษี E-Payment) กับเรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิด

หากคุณมีการทำธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีจากสถาบันการเงินเดียวกันเกินกว่า 3,000 ครั้งใน 1 ปี หรือมียอดฝากและรับโอนเงินเพียง 400 ครั้ง แต่มียอดรวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป สถาบันการเงินมีหน้าที่ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)