Tag: ผู้เสียภาษี

ทั่วไป

สิทธิของผู้เสียภาษีมีจริงไหม?

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ไม่ได้กำหนดสิทธิของผู้เสียภาษีไว้อย่างชัดเจน มีเพียงแต่การกำหนดไว้ว่า “การเสียภาษีเป็นหน้าที่หนึ่งของปวงชนชาวไทย” เท่านั้น อ่านต่อ

ทั่วไป

สภาษี รวมพลคนเสียภาษี : ถ้าภาษีออกแบบได้

สภาษี วาระที่ 1 ถ้าภาษีออกแบบได้ หลังจาก iTAXpayer ร่วมกันออกแบบภาษีในอุดมคติของแต่ละคน iTAX ได้สรุปข้อเสนอ ที่ทำให้ผู้เสียภาษีจะยินดีจ่ายภาษีมากยิ่งขึ้น อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)